Brian Hemmings, Tim Holder – Psychologia Sportu Studia Przypadków

  Na sukces sportowca składa się wiele czynników: godziny treningów, sprawność fizyczna, wysokiej jakości sprzęt, nieco szczęścia. Na tym jednak nie kończy się lista. Aby zawodnik mógł w pełni zaprezen­tować swe sportowe możliwości, potrzebuje także rozwijać cechy o charakterze psychologicznym, takie jak pewność siebie, pozytywne przekonania, umiejęt­ność radzenia sobie z czynnikami zakłócającymi, poczucie własnej skuteczności. Zespoły z kolei pracują m.in. nad efektywnym stawianiem celów drużynowych i skuteczną komunikacją.

  Współpraca ze sportowcem wymaga od psychologa nie tylko umiejętności profesjonalnych, lecz także znajomości konkretnej dyscypliny sportu i jej specyfiki oraz stałej refleksji nad poziomem własnej pracy. „Psychologia sportu” to książka przedstawiająca praktyczne aspekty pracy psychologa sportu. Jej zaletą jest podejście wykorzystujące analizę przypadku. Znajdą w niej Państwo autentyczne historie wspierania sportowców przez psychologów wraz z analizą skuteczności interwencji i opisem jej przebiegu. Zaprezentowane historie dotyczą wspierania indywidualnych sportowców i całych drużyn, a także problematyki związanej z miejscem psychologa w sztabie szkoleniowym.
  http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/244778/psychologia-sportu.html

  Brian Hemmings

  Consultant Sport Psychologist and School of Human Sciences, St Mary’s University College,
  Twickenham
  Wykłada psychologię sportu na St Mary’s University College. W 1998 roku uzyskał tytuł doktora na University of Southampton. Jest psychologiem sportu zarejestrowanym w BPS i akredytowanym przy BASES, w pełnym wymiarze prowadzi także prywatną praktykę. Przez ponad 15 lat intensywnie pracował z licznymi olimpijskimi, zawodowymi i amatorskimi dyscyplinami, a obecnie aktywnie angażuje się w pracę z najlepszymi golfi stami, krykiecistami i kierowcami wyścigowymi.

  Tim Holder

  School of Human Sciences, St Mary’s University College, Twickenham

  Wykłada stosowaną psychologię sportu na St Mary’s University College. Jest akredytowanym przy BASES psychologiem sportu i aktywności fi zycznej, uzyskał tytuł doktora na University of Southampton. Odkąd rozpoczął praktykę jako psycholog sportu w 1989 roku, współpracował z licznymi członkami kadr narodowych, między innymi z zawodnikami uprawiającymi tenis stołowy, pływanie, squash, boks amatorski i żeglarstwo, a także konsultował indywidualnych sportowców trenujących rozmaite dyscypliny sportowe.