Narciarstwo – Pasja, która leczy duszę i rehabilituje ciało

Prawdziwe znaczenie zwrotu „Chcieć to spróbować” rokrocznie mogą poznać mali pacjenci Fundacji o tej samej nazwie. Jako pierwsza placówka w Polsce, Fundacja Chcieć to Spróbować opracowała i z sukcesem realizuje autorski program rehabilitacji dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, obejmujący m.in. zajęcia na stoku narciarskim! Nauka jazdy na nartach to bowiem nie tylko sport, ale także wspaniała forma terapii, dająca bardzo dobre efekty.

– Gdy sześć lat temu urodził się Julek i zdiagnozowano u niego Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD), świat wywrócił się nam do góry nogami. Zawsze prowadziliśmy bardzo aktywny, sportowy tryb życia,
a niepełnosprawność dziecka kojarzyła się nam z ograniczeniami i koniecznością rezygnacji z wielu zajęć, w szczególności tych sportowych
– powiedziała Anna Ząbkiewicz, mama Julka, a zarazem założycielka Fundacji Chcieć to Spróbować, od lat zaangażowana w walkę o poprawienie komfortu życia dzieci z MPD. – Po diagnozie postawiliśmy przed sobą jeden cel, którym było doprowadzenie naszego dziecka do takiego stanu sprawności ruchowej, by mógł w przyszłości samodzielnie funkcjonować, a nawet … jeździć na nartach! Nie ważne było, czy będzie jeździł na własnych nogach czy na specjalnym siedzisku. Ważne było osiągnięcie celu i spełnienie marzenia o samodzielności dziecka – dodaje Anna Ząbkiewicz.

Narciarstwo metodą terapeutyczną

Dla wielu osób niepełnosprawność to ograniczenie aktywności społecznej i codzienna walka
o uzyskanie samodzielności fizycznej. Pierwsze lata życia dziecka z MPD to przede wszystkim walka rodziców o każdy, choćby maleńki krok do przodu w rozwoju psychofizycznym dziecka, to poszukiwanie najwłaściwszych metod skutecznej terapii.

Według lekarzy Julek miał małe szanse na samodzielne poruszanie się. Dzięki codziennej
i kompleksowej rehabilitacji oraz opiece specjalistów Julek zaczął jednak stawiać samodzielnie pierwsze kroki, a z biegiem czasu – chodzić. Jego postęp w terapii inspirował kolejne fizyczne ćwiczenia i nowe aktywności. Dziś Julek całkiem sprawnie się porusza, podskakuje, próbuje jeździć na rowerze,
a w tegorocznym sezonie zimowym zaczął nawet już samodzielnie jeździć na nartach. Jego przykład pokazuje, że to właśnie codzienny, odpowiednio dostosowany i „kontrolowany” ruch może być dla dzieci z niepełnosprawnościami doskonałą i przyjemną formą terapii.

zdj. Julek oraz jego koleżanki i koledzy, wraz z instruktorami podczas indywidualnych zajęć na stoku

– Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważna i kluczowa dla chorych dotkniętych Mózgowym Porażeniem Dziecięcym jest właśnie systematyczna aktywność fizyczna. W Polsce nie ma właściwie żadnych kompleksowych zajęć sportowych dla dzieci z MPD, które poruszają się samodzielnie.
Tak, jakby ta sfera życia była dla nich niedostępna i na zawsze zamknięta
– zauważyła założycielka Fundacji Chcieć to Spróbować. Tymczasem historia Julka pokazuje, że powinno być inaczej. Osobom
z MPD nie są zabronione żadne aktywności pod warunkiem, że wykonywane są z głową i odpowiednim przygotowaniem.

Liczy się indywidualne podejście

Dzieci podobnych do Julka i innych podopiecznych Fundacji Chcieć to Spróbować są w Polsce tysiące. Większość z nich nigdy nie miała możliwości spróbować własnych sił w jakiejkolwiek dyscyplinie sportowej. W oparciu o własne doświadczenia i sukcesy rehabilitacyjne Fundacja opracowała autorski, a zarazem pierwszy w Polsce, kompleksowy cykl nauki narciarstwa zjazdowego dla dzieci niepełnosprawnych.

– Zajęcia prowadzimy w formie turnusów na warszawskiej „Górce Szczęśliwickiej” – obiekcie należącym do Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Podczas każdego turnusu zapewniamy dzieciom dostosowaną do ich warunków psychomotorycznych naukę, jak najlepszą opiekę, wsparcie wysokiej klasy fizjoterapeutów oraz najlepszych instruktorów Mazowieckiego Towarzystwa Narciarskiego. Wszyscy instruktorzy przed rozpoczęciem zajęć są przez nas przygotowywani do specyfiki zajęć
z dziećmi niepełnosprawnymi, pracują wg planów terapii opracowanych indywidualnie do potrzeb poszczególnych dzieci
– wyjaśniła Anna Ząbkiewicz.

Mózgowe Porażenie Dziecięce to specyficzne schorzenie przebiegające u każdego w inny sposób, dlatego każde dziecko wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Przed turnusami fizjoterapeuci przeprowadzają badania oceniające stan zdrowia dziecka oraz możliwości motoryczne. Następnie wyznaczany jest cel dla każdego z uczestników oraz opracowywany jest plan jego realizacji w oparciu o aktualny stan fizyczny, możliwości oraz deficyty. Na koniec turnusu fizjoterapeuci ponownie przeprowadzają testy aby ocenić zmiany i postęp w rozwoju. Zdarzają się nawet sytuacje, gdy dzieci – przykładowo dotychczas nie potrafiące skakać – dzięki zajęciom zaczynają to robić. Każde dziecko robi postępy w obszarze tzw. dużej motoryki. Ogromnie cieszy każdy, nawet najmniejszy sukces.

Mimo, że formalnie sezon narciarski na „Górce Szczęśliwickiej” zakończył się w marcu, to podopieczni Fundacji Chcieć to Spróbować szykują już sprzęt do kolejnych zajęć. Dzięki determinacji organizatorów, rodziców oraz samych kursantów, sezon narciarski Fundacja przedłużyła do maja, kiedy to zajęcia przeprowadzone zostaną na krytym stoku narciarskim w Druskiennikach na Litwie.

Warto pamiętać, że odpowiednio zaplanowane i prowadzone zajęcia na nartach to forma rozszerzenia terapii, którą dzieci niepełnosprawne mają na co dzień w ośrodkach rehabilitacyjnych.
Zajęcia narciarsko-terapeutyczne organizowane przez Fundację prowadzą m.in. do normalizacji napięcia mięśniowego, poprawy kontroli ciała, koordynacji i równowagi, nauki nowych aktywności
i nowych wzorców ruchowych, hartowania ducha i ciała, a przede wszystkim – przełamywania barier
i stereotypów oraz integracji społecznej.

Obecnie w Fundacji trwają też prace nad kolejnymi programami sportowo-terapeutycznymi, obejmującymi kolejne dyscypliny sportowe.

****


Kontakt dla mediów:

Anna Ząbkiewicz – Prezes Fundacji Chcieć to Spróbować

Nr tel. 509 086 166

E-mail: fundacja@chciectosprobowac.org

FUNDACJA CHCIEĆ TO SPRÓBOWAĆ została założona w 2015 roku z inicjatywy Anny Ząbkiewicz, mamy małego Julka – urodzonego z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – prezesa fundacji, terapeuty zajęciowego oraz instruktora narciarstwa. Celem Fundacji jest działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do rodziców dzieci z MPD, środowisk medycznych i terapeutycznych w zakresie rehabilitacji, terapii oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Fundacja organizuje również szereg programów terapeutycznych, w tym m.in. narciarskie turnusy rehabilitacyjne, zajęcia na ściance wspinaczkowej, jak również integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci.

Więcej: www.chciectosprobowac.org oraz www.facebook.com/FundacjaChciectoSprobowac

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE (MPD) to zespół objawów wynikających z trwałego uszkodzenia mózgu znajdującego się w stadium niezakończonego rozwoju. Może do niego dojść zarówno w trakcie ciąży (okresie płodowym), porodu jak również tuż po urodzeniu dziecka (czyli w tzw. okresie okołoporodowym). Do najbardziej widocznych objawów MPD zalicza się m.in. zaburzenia w obrębie narządów ruchu i postawy ciała, różnego rodzaju (stopnia i lokalizacji) niedowłady kończyn, zaburzenia zborności ruchów, a także ruchy mimowolne. Dysfunkcjom ruchowym mogą towarzyszyć opóźnienia rozwoju umysłowego, zaburzenia zachowania, uszkodzenia narządów wzroku, słuchu, mowy, epilepsja i wiele innych. Ocenia się, że w Polsce każdego roku rodzi się 1200-1300 dzieci, u których w późniejszym okresie życia diagnozowane jest MPD.